بررسی اثرات متغیرهای محیطی بر الگوی تنوع زیستی و پراکنش فصلی درشت بی‌مهرگان کفزی رودخانه شهرستانک

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-59

10.22069/japu.2022.20236.1664

شهرزاد دانش فر؛ جواد رمضانی؛ محمدرضا رحمانی؛ بهزاد رایگانی؛ هانیه صوفی


بررسی هیپوکسی حاد و مزمن بر سیستم ایمنی و آنتی اکسیدانی ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-61

10.22069/japu.2022.20047.1641

مسعود صابری؛ حسین آدینه؛ محمد هرسیج؛ حجت الله جعفریان؛ رحمان پاتیمار


بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره ریزجلبک‌های‌Scenedesmus sp. و Spirulina platensis پرورش یافته در پساب تأسیسات آب شیرین‌کن

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 49-67

10.22069/japu.2022.20042.1639

نیکتا مهدی پور؛ سیدعباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ مهدی ذوالفقاری؛ حمیده کردی؛ سارا حق پرست


مقایسه عملکرد تولید مثلی و رشد نتایج حاصل از مولدین ماهی کپور معمولی وارداتی(نسل اول) و پرورشی متداول

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 57-67

10.22069/japu.2021.18558.1562

عبدالوهاب علیجان زاده؛ محمد رضا ایمانپور؛ محمد مازندرانی؛ رقیه صفری


مدل شبیه سازی مصرف آبزیان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 69-83

10.22069/japu.2021.19558.1611

امیر پرنیان؛ محمد حقیقی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ محسن نظری؛ مهناز حسین زاده


مطالعه عملکرد زیستی صدف (Anodonta cygnea) در کاهش آفت کش ارگانوفسفره کلریپریفوس از محیط آبی

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 69-83

10.22069/japu.2022.20125.1647

محبوبه میرزایی؛ آرش جوانشیرخوئی؛ کیادخت رضایی؛ سهیل ایگدری


تأثیر اسید فرمیک بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون شناسی و ایمنی بچه ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 75-85

10.22069/japu.2022.20374.1682

رضا نهاوندی؛ سعید تمدنی؛ علی صادقی؛ سجاد پورمظفر


اثر کیتوزان بر شاخص‌های ترکیب تقریبی و pH در فیله فیل ماهی (Huso huso) نگه‌داری شده در فریزر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-88

10.22069/japu.2020.17538.1530

سیده مریم دانشور؛ علیرضا عالیشاهی؛ سید مهدی اجاق؛ حجت میرصادقی


بررسی ترکیب صیدهدف و ضمنی ترال میان آبی یال اسبی در آب های جنوب جزیره قشم استان هرمزگان

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 81-95

10.22069/japu.2022.20428.1689

سید یوسف پیغمبری؛ علی محمدیان؛ علی سالارپوری؛ رضا عباسپورنادری