دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بررسی ساختار ژنتیکی صدف مرواریدساز محار (Pinctada radiata) در جزیره هندورابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

معین رجائی؛ حمید فرحمند؛ هادی پورباقر؛ محمدصدیق مرتضوی


بررسی اثر پرتو گاما بر محتوای تام فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های الکلی قسمت‌های مختلف گیاه خارمریم (Silybum marianum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

10.22069/japu.2023.21367.1780

مهنوش پارسایی مهر؛ مرضیه حیدریه؛ سمیرا شهبازی


تغییرات زمانی نرخ صید ماهیان استخوانی در تورهای پره ساحلی جنوب دریای کاسپین طی سال‌های 1400-1396 (سواحل گلستان و مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22069/japu.2024.21986.1837

یوسف پیغمبری؛ پرویز زارع؛ رضا بدلی؛ محبوبه میرزایی


خواص آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و اتانولی استخراج شده از صدف آب شیرین Anodonta cygnea

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.22069/japu.2023.21493.1792

سکینه حیدری؛ پرستو پورعاشوری؛ بهاره شعبان پور؛ فاطمه شمس آبادی؛ مهدی شیخ عربی