پرسش‌های متداول

1-چگونه در سامانه ثبت نام کرده و مقالات خود را ارسال کنیم؟

راهنمای ثبت نام و ارسال مقالات خود را می توانید از بخش «راهنمای نویسندگان» دریافت کنید.

2-سیاست دسترسی به مقالات دراین نشریه چیست؟

دسترسی آزاد

3-نحوه ارسال مقاله به نشریه چگونه است؟

ارسال مقاله به نشریه  تنها از طریق سامانه الکترونیکی این نشریه به آدرس https://japu.gau.ac.ir امکان پذیر می باشد.

4-شرایط لازم برای آماده سازی و تدوین نهایی مقالات جهت ارسال به نشریه چیست؟

جهت آماده سازی مقاله و تدوین نهایی آن برای ارسال به نشریه، لطفا به «راهنمای نویسندگان» مراجعه کنید. رعایت تمام نکات و شیوه نامه های مندرج در این راهنما ضروری است.

5-در صورت عدم رعایت اصول و ضوابط نشریه در تدوین نهایی، چه سیاستی دنبال می شود؟

در صورت عدم رعایت نکات منعکس شده در بخش «راهنمای نویسندگان» مقاله به هیچ وجه در دفتر نشریه/شورای فصلنامه/هیات سرویراستاران بررسی نخواهد شد.

6-فرآیند بررسی مقالات ارسال شده به نشریه چگونه است؟

برای آگاهی از فرآیند بررسی مقالات، لطفاً از بخش اطلاعات نشریه به قسمت «فرایند پذیرش مقالات» مراجعه کنید.

7-آیا یادداشت علمی و مقاله کوتاه در نشریه پذیرفته خواهد شد؟

بله

8-در صورت نقض اصول اخلاقی انتشار آثار علمی از سوی نویسندگان چه اتفاقی صورت خواهد گرفت؟

در صورت بروز و اثبات رفتاری خلاف و ناقض اصول اخلاقی انتشار آثار علمی، مقاله مورد نظر از گردش کار نشریه خارج شده، سپس نویسنده/نویسندگان آن در لیست سیاه نشریه  قرار خواهند گرفت و از آن پس هیچ مقاله ای از آنها پذیرفته نخواهد شد. همچنین این موارد به موسسات متبوع نویسنده/نویسندگان اعلام خواهد شد.

9-در صورت بروز سرقت علمی، نشریه چه رفتاری خواهد داشت؟

با توجه به حساسیت فراوان نشریه  به سرقت/انتحال علمی، درصورت بروز و اثبات این امر شدیدترین برخوردها با متخلف صورت خواهد گرفت. در این راستا، مقاله از گردش کار حذف شده، نویندگان در لیست سیاه قرار خواهند گرفت، موسسه متبوع در جریان گذاشته خواهد شد و در صورت چاپ مقاله (اثبات سرقت و انتحال علمی پس از چاپ مقاله)، در شماره بعدی متن توضیحی ای در ابتدای نشریه منتشر خواهد شد و متن مقاله مذکور از سامانه های الکترونیکی و آرشیوهای دیجیتالی نشریه حذف خواهد شد.

10-چه کسی مسئول ارسال و پیگیری امور مربوط به مقاله است؟

نویسنده مسئول مقاله باید عهده دار ارسال مقاله و همچنین موظف به رفع ایرادات و درخواست های بعدی نشریه است. ایشان می بایست مسئولیت تمام امور را بر عهده گرفته و پیگیر روند بررسی مقاله باشند.

11-آیا تکمیل و امضای فرم تعهدنامه ارسال مقالات ضروری است؟

تکمیل فرم تعهدنامه ارسال مقالات به نشریه از سوی نویسنده مقاله ضروری است و همچنین امضای این فرم از سوی تمام نویسندگان موثر در نگارش مقالات الزامی است. نویسنده مسئول مقاله مکلف است تا متن مذکور را آماده و به امضای تمام نویسندگان مقاله برساند. این فرم تعهد نامه پس از موافقت نشریه برای چاپ مقاله، باید برای دفتر این نشریه ارسال شود.

12-در صورت فراموش کردن رمز عبور چه باید کرد؟

گزینه «ورود به سامانه» را در منوی بالای صفحه انتخاب کنید و سپس گزینه «رمز عبور را فراموش کرده ام!» را انتخاب کنید. در صورتی که ورود به سامانه دچار مشکل شد جهت دریافت رمز عبور جدید با کارشناس نشریه تماس حاصل فرمایید.