داوران

محققانی که علاقه مند به داوری مقالات می باشند باید به سایت مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.پس از ثبت نام اسامی آنان در بخش داوری در اختیار هیات تحریریه قرار گرفته و مقالات مرتبط به تخصص آنان برای داوری ارجاع می گردد.داوران محترم باید ظرف مدت 15 روز نسبت به داوری مقالات اقدام نمایند.در غیر این صورت مقاله از باکس آنان خارج می شود.

داوران محترم پس ار داوری باید در داخل سایت گزینه های مختلف داوری را علامت زده و درصورت نیاز فایل مقاله ای را که داوری نموده اند را برای سردبیر ارسال نمایند.نظرات داوران محترم محرمانه بوده و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان مقاله قرار نمی گیرد.ضمنا در بخشی از داوری می توانند توصیه ای برای سردبیر و یا نویسنده مقاله ثبت نمایند

در زمان ثبت مشخصات داوران محترم باید ایمیل ، نشانی و تلفن ثابت و همراه خود را قید نمایند تا در صورت نیاز با آنان تماس گرفته شود.ثبت شماره حساب بانکی ضروری است و به ازاء داوری هر مقاله مبلغی به عنوان حق الزحمه به حساب داوران واریز خواهد شد.واریز مبلغ حق الزحمه داوری هر 6 ماه یکبار صورت می گیرد.

reviewerList