هزینه های دریافتی مقالات

در مرحله نهایی قبل از صدور پذیرش برای مقالات کامل مبلغ 200 هزار تومان و برای گزارش کوتاه علمی مبلغ 150 هزار تومان  برای چاپ مقالات دریافت می‌شود.

امکان پرداخت آنلاین از طریق شبکه شتاب در سامانه فعال می باشد.