درباره نشریه

مجله بهره برداری و پرورش آبزیان به عنوان یکی از مجلات معتبر علمی- پژوهشی کشور در راستای نقش خود در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی مربوط به زمینه های مختلف رشته شیلات از جمله مدیریت تکثیر و پرورش، تغذیه، عمل آوری فرآورده های شیلاتی،  اصلاح نژاد، فیزیولوژی، اکولوژی، بیولوژی و صید آبزیان توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سالانه در چهار شماره منتشر می شود