چکیده لاتین

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-7

10.22069/japu.2019.5648


چکیده لاتین

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-9

10.22069/japu.2020.5650


بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت عضله ماهیان پرورشی سردآبی استان گلستان

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-11

10.22069/japu.2022.19590.1613

نقی محمدخانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمد مازندرانی؛ سراج بیتا؛ سید صمد حسینی


تحلیل اقتصادی آب‌بندان‌های دو منظوره کشاورزی- آبزی‌پروری تحت پوشش تعاونی‌های تولید روستایی استان مازندران

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-15

احمد علی ایمانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ سیدعباس حسینی؛ رامتین جولائی؛ رسول قربانی؛ سمیرا داد


بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت خرچنگ (Pretzmann, 1971) Austruca iranica در سواحل شمالی جزیره قشم

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 13-28

10.22069/japu.2022.19519.1609

زینب حاجیانی؛ رسول قربانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ پرویز زارع؛ مجتبی نادری


بررسی عوارض کبدی و شاخص های موکوسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظت های مختلف نانو پلاستیک

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 15-26

10.22069/japu.2021.18933.1581

علیرضا مهری؛ سید علی اکبر هدایتی؛ حمید محمدی آذرم؛ علی جافرنوده؛ صفورا ابرقویی


تاثیر هورمون ۱۷ آلفا- متیل تستوسترون، آروماسین و تابش نور سبز بر تولید جمعیت تمام نر در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 15-25

10.22069/japu.2022.20195.1653

علی حاجی بگلو؛ کیمیا علائی؛ ولی اله جعفری؛ سید حسین حسینی فر؛ علی جافر