مدت زمان قطع غذادهی قبل از صید بر خصوصیّات کیفی گوشت ماهی قزل‌آلا رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)هنگام نگه‌داری در یخچال (oC4)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Influence of pre-slaughtering feed restriction on the quality characteristics of rainbow tout (Oncorhynchuc mykiss) during refrigerator storage (4°C)