اثرات دورههای تغذیه و گرسنگی بر رشد جبرانی، کارآیی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب شور

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of feeding and starvation periods on compensatory growth, feed efficiency and body composition of rainbow trout larvae in the salt water