بررسی اثرات مولتی آنزیم ترکیبی (آلفاآمیلاز، سلولاز، زایلاناز و بتاگلوکاناز) بر فاکتورهای رشد و هضم ظاهری ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22069/japu.2022.20578.1703

عاطفه کارآمد؛ علی شعبانی؛ حامد پاکنژاد؛ علی جافر


بررسی اثر پرتو گاما بر محتوای تام فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های الکلی قسمت‌های مختلف گیاه خارمریم (Silybum marianum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

10.22069/japu.2023.21367.1780

مهنوش پارسایی مهر؛ مرضیه حیدریه؛ سمیرا شهبازی


تغییرات زمانی نرخ صید ماهیان استخوانی در تورهای پره ساحلی جنوب دریای کاسپین طی سال‌های 1400-1396 (سواحل گلستان و مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22069/japu.2024.21986.1837

یوسف پیغمبری؛ پرویز زارع؛ رضا بدلی؛ محبوبه میرزایی