بررسی ترکیب صیدهدف و ضمنی ترال میان آبی یال اسبی در آب های جنوب جزیره قشم استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

4 سازمان شیلات ایران-

چکیده

این تحقیق باهدف تعیین میزان و ترکیب گونه‌ای صید ضمنی (صبح و عصر) در صیدگاه‌ ماهی یال اسبی در زمستان سال 1398 در آب‌های استان هرمزگان صورت پذیرفت. عملیات صید با تور ترال میان آبی، به مدت یک هفته از ساعت 6 صبح تا 6 عصر توسط کشتی کیش (812) انجام شد. میانگین مدت‌زمان هر تورکشی در مطالعه حاضر-4 ساعت و عمق تورکشی بین 68-58 متری ثبت شد. کشتی مجهز به یک تور ترال میان آبی یال اسبی با طناب فوقانی به طول-41 متر و اندازه چشمه کشیده 75 میلی‌متر در کیسه تور بود. در 21 بار تورکشی،23 گونه ماهی متعلق به-17 خانواده شناسایی شد. ماهی یال اسبی با 100 درصد وقوع در هر تورکشی مشاهده گردید. تعداد صید گونه هدف (یال اسبی) 12719 عدد، به میزان 21423-کیلوگرم با میانگین 1020.14-کیلوگرم و میزان صید ضمنی 1828.28 کیلوگرم با میانگین وزنی 87.10- کیلوگرم در هر ترال کشی به دست آمد. مقایسه میزان حجم صید گونه هدف (ماهی یال اسبی) و حجم صید گونه‌های ضمنی در صبح وعصراختلاف معنی‌داری نشان نداد (0.05< p). میزان صید به ازای واحد تلاش صیادی (CPUE) و میزان صید برواحدمساحت (CPUA) گونه هدف (ماهی یال اسبی) و صید ضمنی در صبح وعصراختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. (0.05<p) بالاترین درصد مشارکت ماهیان صیدشده به ترتیب عبارت‌اند از که گونه شبه شوریده (4.85 درصد)، خارو(3.03 درصد)، کوپر (2.65 درصد)، راشگو (2.59 درصد)، سارم (2.50 درصد)، کوتر بزرگ (2.29 درصد)، حسون (2.22 درصد)، مارماهی (2.01 درصد)، قباد (1.93 درصد) و جش کاغذی (1.85 درصد).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on target and by catch species of ribbon fish (Trichiurus Lepturus Linnaeus 1785) mid-water trawl in fishing ground from the south of Qeshm Island waters, Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • seyyed yosef paighambari 1
  • Ali Mohammadiyan 2
  • Ali salarpouri 3
  • Reza Abaspour Naderi 4
1 Faculty of Fisheries and Environment, Department of Production and Exploitation, Fishing Department
2 Department
3 Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Center
4 Fisheries Organization
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the catch composition differences (morning and evening) during the fishing season of ribbon fish (Trichiurus Lepturus Linnaeus 1785) in the winter of 2020 from the Hormozgan province. The fishing operation was carried out by a mid-water trawler for a week from 6 am. to 6 pm. The average duration of each hauling was 4 hours and the depth of hauling was recorded between 58-68 meters. The ship was equipped with a trawl net with a 41-m head rope and a 75 mm stretched mesh size in the codend. Results of 21 hauling, 23 fish species belonging to 17 families were identified. The frequency of target fish (ribbon fish) was calculated 12719 fishes, with total catch of 21423 kg and CPUE of 1020.14 kg/hauling. The total by-catch was recorded 1828.28 kg, and CPUE of 87.10 kg/hauling. There were no significant differences between total catch of target fish, total by-catch in the morning and evening time, also CPUE and CPUA of target fish(p>0.05). The highest participation rates of fishes were croakers (4.85%), wolf-herring (3.03%), king soldier bream (2.65%), four-finger threadfin (2.59%), queen fish (2.50%), barracuda (2.29%), lizardfish (2.22%), pick-conger (2.01%), king mackerel (1.93%) and trevally (1.85%) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ribbon fish
  • Trawling
  • by-catch
  • Qeshm Island