کلیدواژه‌ها = دریای خزر
بررسی بیولوژی تولید مثل ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio Linnaeus1758) درمحدوده آبهای ساحلی استان گلستان

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 23-36

10.22069/japu.2023.20941.1737

محمد لاریجانی؛ ضیاء کردجزی؛ رحمان پاتیمار؛ غلامعلی بندانی؛ زینب انصاری؛ حجت الله جعفریان


ارزیابی اثرات محیطی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) در قفس‌های جنوب دریای خزر

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-66

10.22069/japu.2022.20018.1636

علینقی مقصودلو؛ سیدعباس حسینی؛ رسول قربانی؛ عبدالعظیم فاضل؛ سعید اسماعیل پور پوده


تعیین منا سب ترین سن و وزن بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) جهت رهاسازی به دریای خزر

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 103-116

10.22069/japu.2022.20471.1692

علیرضا عاشوری؛ ذبیح اله پژند؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ اسماعیل حسین نیا؛ جواد صیادفر؛ جلیل جلیل پور


الگوی رشدآلومتری دو گونه میگوی P. adspersus و P. elegans در خلیج گرگان - جنوب‌شرق دریای خزر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 99-110

10.22069/japu.2022.20079.1644

آلتی وجان؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ محمد قلی‌زاده؛ حسین آدینه؛ سید مصطفی عقیلی نژاد


بررسی اثر تغییر اندازه چشمه بر ترکیب صید کیلکا ماهیان در بندر صیادی امیرآباد

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 23-32

10.22069/japu.2020.15732.1466

فهیمه کریمی؛ سعید گرگین؛ منوچهر بابانژاد؛ حسینعلی خوش باوررستمی


تعیین الگوی بهره‌برداری ماهی کلمه خزری، (Rutilus caspicus Yakovlev, 1870) در بخش جنوب شرقی دریای خزر (محدوده سواحل استان گلستان)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-19

10.22069/japu.2018.13443.1385

رجب دردی تاتار؛ رسول قربانی؛ سعید گرگین؛ غلامعلی بندانی؛ محسن یحیایی


بررسی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در آب و رسوب سواحل استان گلستان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 25-45

10.22069/japu.2017.10907.1291

غلامعلی بندانی؛ حسن نظری؛ محمد شکرزاده؛ حسینعلی خوشباور رستمی


مقایسه وضعیت رشد بچه‌ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus Linnaeus 1758) سه جمعیت وحشی، پرورشی و ترکیبی (پرورشیوحشی×)

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 41-51

احمدرضا جبله؛ رسول قربانی؛ حامد کلنگی میاندره؛ غلامعلی بندانی؛ سعید شربتی


بررسی وضعیت استحصال خاویار در صیدگاه‌های جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 121-130

غضنفر مرادی نسب؛ سید یوسف پیغمبری؛ الهام میررسولی