ارزیابی اثرات محیطی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) در قفس‌های جنوب دریای خزر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 شیلات- دانشکده شیلات و محیط زیست

2 هیات علمی

3 تولید و بهره برداری آبزیان- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانش آموخته دکترای شیلات

چکیده

هدف از این تحقیق، ارزیابی اثرات ‌محیطی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) در قفس است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از اطلاعات مربوط به ذخیره‌سازی ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس-های شناور مستقر در بخش جنوبی دریای خزر انجام گرفت. نتایج نشان داد که با توجه به برآورد میزان نیتروژن و فسفر خروجی قفس‌های مورد مطالعه و غلظت آنها در عمق 25 متری از سطح دریا، حداکثر ظرفیت پرورش ماهی در قفس حدود 100 تن بیوماس تولیدی می‌باشد. در بررسی میانگین اثرات با روش لئوپلد ایرانی نیز پرورش 100 تن ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در قفس‌های دریایی دارای اثرات تخریبی ناچیز و ضعیف است. نتایج این تحقیق، موید حداکثر ظرفیت تولید حدود 100 تن در هر مجتمع پرورش در بخش جنوبی دریای خزر با حفظ فاصله حداقل 500 متری از مجتمع دیگر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) culture in south of Caspian Sea Cages

نویسندگان [English]

  • Alinaghi Maghsoudlou 1
  • Seyed Abbas Hoseini 2
  • Rasoul Ghorbani 3
  • Abdolazim Fazel 2
  • Saeed Esmaeilpoor poode 4
1 Faculty of Fisheries and Environment
2 Scientific member
3 Faculty of Fisheries
4 Graduated PhD. Student
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the environmental effects of growing rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) culture in cages. Data analysis was performed using information related to the storage of rainbow trout in floating cages located in the southern part of the Caspian Sea. The results showed that according to estimating the amount of nitrogen and phosphorus output of the studied cages and their concentration at a depth of 25 meters sea level, the maximum fish farming capacity in the cage is about 100 tons of biomass produced. In the study of the average effects by the Iranian Leopold method, breeding 100 tons of rainbow trout in sea cages has negligible and weak destructive effects. The results of this study confirm the maximum production capacity of about 100 tons in each breeding complex in the southern part of the Caspian Sea by maintaining a distance of at least 500 meters from other complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • cage
  • environmental effects
  • rainbow trout