میزان مصرف سرانه آبزیان و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان غربی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-95

10.22069/japu.2021.18864.1577

شهرام دادگر؛ سیدداوود حاجی میر رحیمی؛ محمود حافظیه؛ مهرداد تیموری؛ علی نکوئی فرد؛ مسعود صیدگر؛ منصور شریفیان


ارتباط مهارت‌های مدیریتی ‌پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلا با عملکرد مزارع در شهرستان ماهنشان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 87-103

علیرضا عباسی؛ علی َشمس؛ حیدر قلی زاده؛ جعفر یعقوبی


امکان‌سنجی اجرای معیشت جایگزین در تالاب های آلماگل، آجی گل و آلاگل

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 89-103

10.22069/japu.2021.18220.1548

سعید شربتی؛ میثم سالارجزی؛ احمد عابدی سروستانی؛ سحاب میرا؛ کریم محمدی


بررسی اثر جیره غذایی حاوی آستاگزانتین بر کیفیت ماندگاری گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 95-110

10.22069/japu.2017.11728.1316

شهلا علیزاده؛ سید مهدی اجاق؛ علیرضا عالیشاهی؛ حجت میرصادقی


بررسی شاخصهای خون شناسی و بیوشیمایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظتهای مختلف نانوپلاستیک پلی استایرن

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 97-106

10.22069/japu.2021.18796.1574

علیرضا مهری؛ سید علی اکبر هدایتی؛ حمید محمدی آذرم؛ علی جافر؛ صفورا ابرقویی


تاثیر شوری به عنوان عامل محیطی بر رشد و بافت روده ماهی سفید دریای خزر (Cyprinidae:Rutilus frisii kutum)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 99-110

ناهید قیسوندی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی


استفاده از ترکیب جمعیت و الگوی پراکنش بی مهرگان کفزی، به منظور ارزیابی زیستی و پایش کیفیت آب رودخانه شاهرود (استان قزوین)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 91-108

عباس محمودی فرد؛ جاوید ایمانپورنمین؛ حمید علاف نویریان؛ مسلم شریفی نیا؛ کامیاب غلامی دشتکی


اثر پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) روی محیط‏ کشت باکتری

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 93-109

حجت میرصادقی؛ علیرضا عالی شاهی؛ بهاره شعبانپور؛ مریم صالحیان؛ رضا صفری