4، 2- دی‌کلروفنوکسی‌استیک اسید (2,4-D) بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و آسیب‌شناسی بافتی در آبشش و کبد ماهی مولی (Poecilia sphenops)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

2 دانش آموخته شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی


عنوان مقاله [English]

Histopathological changes caused by diazinon on kidney, intestine and gills of male goldfish (Carasius auratus)