بررسی ساختار ژنتیکی صدف مرواریدساز محار (Pinctada radiata) در جزیره هندورابی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه شیلات دانشگاه تهران

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

خلیج فارس یکی از زیستگاه‌های مهم گونه‌ی Pinctada radiata می‌باشد و فقدان اطلاعات ژنتیکی در مورد این گونه‌ی با ارزش در منطقه خلیج فارس دیده می‌شود. در این تحقیق تعداد 30 عدد صدف محار با روش غواصی در جزیره هندورابی تهیه و ساختار ژنتیکی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین تنوع ژنی 816/0 در لوکوس M052 و کمترین آن 768/0 در لوکوس M059 مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان درون‌آمیزی در لوکوس M068 و کمترین آن در لوکوس M059 دیده شد. علاوه بر این جمعیت هندورابی از نظر هتروزیگوتی و تعداد الل‌ها تقریبا با سایر نقاط پراکنش این جنس در دنیا برابر است. از سوی دیگر مقایسه میزان درون‌آمیزی جمعیت هندورابی با سایر نقاط پراکنش این جنس در دنیا نشان داد که میزان درون‌آمیزی در جمعیت هندورابی از اکثر جمعیت‌های مورد مقایسه بیشتر است. درنتیجه، این گونه که در گذشته پراکنش وسیعی در خلیج فارس داشته، در حال حاضر به دلیل انقراض‌های محلی به جمعیت‌های کوچک‌تری تقلیل یافته ‌است. بروز چنین انقراض‌هایی علاوه بر کاهش اندازه جمعیت سبب کاهش تنوع ژنتیکی و افزایش درون‌آمیزی جمعیت‌های صدف محار شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genetic Structure of the Pearl oyster (Pinctada radiata) in Hendourabi Island

چکیده [English]

The Persian Gulf is one of the most important habitats of Pinctada radiata. The genetic information of this valuable species has largely remained unknown in the Persian Gulf. At the present study, 30 specimens were collected from the Hendourabi Island from the depths 8-10 m using SCUBA. The genetic structure of the specimens was examined. The highest and lowest gene diversity were 0.816 and 0.768, belonged to the loci M052 and M059, respectively. The highest and lowest inbreeding were found in loci M068 and M059, respectively. Number of allele and heterozygosity of the Hendourabi population were similar to other studies on other regions. Comparing the Hendourabi inbreeding with those of the other parts of the world showed that the Hendourabi inbreeding is higher than those reported for the other regions. Due to local extinction, the wide distribution of this species has reduced to smaller population nowadays. Occurrence of local extinction plus reduction of population size has decreased the genetic diversity and increased inbreeding of P. radiata populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock
  • Genetic structure
  • Hendourabi
  • Pinctada radiata