بررسی وضعیت ذخایرکیلکای معمولی Clupeonella cultriventris caspia در سواحل ایرانی دریای خزر (1400-1399)

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 123-135

10.22069/japu.2022.20534.1700

علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ سید امین اله تقوی؛ مسطوره دوستدار؛ فرامرز باقرزاده افروزی؛ کامبیز خدمتی؛ غلامرضا رازقیان


مقایسه‌ خواص عملکردی پروتئین استخراج‌شده از ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina Platensis) با روشهای مختلف

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 133-144

10.22069/japu.2023.20252.1669

ساناز اورجه؛ پرستو پورعاشوری؛ بهاره شعبانپور؛ سید ولی حسینی


تعیین وضعیت تروفی مخزن پشت سد بوستان استان گلستان با تکیه بر شاخص تروفی TSI

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 135-146

10.22069/japu.2022.20846.1730

طاهر پورصوفی؛ فاطمه Abbasi؛ حسین پیری؛ عبدالعظیم فاضل؛ بهروز منصوری


ارزیابی روش سطح پاسخ بر تغییرات نقطه ذوب و دمای ژله‌ای کاراگینانflagelliformis Hypnea

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 147-158

10.22069/japu.2023.21192.1763

سید مهدی اجاق؛ محمد رضا انتصاریان؛ معظمه کردجزی


بررسی اثرات مولتی آنزیم ترکیبی (آلفاآمیلاز، سلولاز، زایلاناز و بتاگلوکاناز) بر فاکتورهای رشد و هضم ظاهری ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22069/japu.2022.20578.1703

عاطفه کارآمد؛ علی شعبانی؛ حامد پاکنژاد؛ علی جافر


بررسی اثر پرتو گاما بر محتوای تام فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های الکلی قسمت‌های مختلف گیاه خارمریم (Silybum marianum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1402

10.22069/japu.2023.21367.1780

مهنوش پارسایی مهر؛ مرضیه حیدریه؛ سمیرا شهبازی