دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-206 
بررسی تغییرات دوره‌ای خطوط ساحلی تالاب بین‌المللی انزلی با استفاده از سنجش از دور

صفحه 1-10

10.22069/japu.2022.20072.1643

سید علی اکبر هدایتی؛ محسن محمدی گلنکش؛ احمدرضا پیرعلی زفره ئی؛ مریم فلاح؛ محمد فروهر واجارگاه


بررسی بیولوژی تولید مثل ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio Linnaeus1758) درمحدوده آبهای ساحلی استان گلستان

صفحه 23-36

10.22069/japu.2023.20941.1737

محمد لاریجانی؛ ضیاء کردجزی؛ رحمان پاتیمار؛ غلامعلی بندانی؛ زینب انصاری؛ حجت الله جعفریان


بررسی ترجیحات زیستگاهی سس ماهی کورا (Barbus lacerta; Heckel, 1843) در رودخانه کسلیان استان مازندران-ایران

صفحه 107-121

10.22069/japu.2023.20950.1739

مهین شیخ؛ رحمان پاتیمار؛ حسین مصطفوی؛ محمد قلی زاده؛ حجت الله جعفریان؛ آندریاس ملکر


ارزیابی اثر مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) بر کیفیت آب رودخانه زرین گل با استفاده از شاخص فیزیکوشیمیایی (WQI)

صفحه 159-172

10.22069/japu.2022.20570.1702

آلتین قجقی؛ رسول قربانی؛ رحمان پاتیمار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رحمت اله ندافی؛ عبدالعظیم فاضل؛ تیموتی دی جاردین


مطالعه الگوی رشد ماهی سفید Rutilus kutum Kamensky, 1901 در رودخانه سفیدرود- استان گیلان

صفحه 185-206

10.22069/japu.2022.20522.1698

ناصر کرمی راد؛ حجت الله جعفریان؛ رحمان پاتیمار؛ محمد فرهنگی؛ حسینعلی عبدالحی