نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 9
اثرات سطوح مختلف پکتین بعنوان پربیوتیک طبیعی در جیره غذایی بر ایمنی، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei )

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 63-73

10.22069/japu.2020.18505.1558

ولی اله جعفری؛ حمیدرضا نصیری؛ سید حسین حسینی فر؛ محمد مازندرانی؛ هین وان دوان


تاثیر سم گلیفسات بر عوارض هیستوپاتولوژیک بافت کلیه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 27-34

10.22069/japu.2018.13495.1389

علیرضا کشیری؛ حسنی قلی پور؛ رحمان پاتیمار؛ محمد مازندرانی


بررسی آلودگی های انگلی کپور ماهیان پرورشی استان گلستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 15-26

عیسی شریف پور؛ محمد مازندرانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی