دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-122 
تکثیر ماهیان نارس قره برون (Acipenser persicus) با استفاده از روش کاشت هورمون LHRH-A

صفحه 63-78

سید امین میر هاشمی رستمی؛ کوروش امینی؛ فاطمه خانی؛ حامد کلنگی میاندره


اثر پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) روی محیط‏ کشت باکتری

صفحه 93-109

حجت میرصادقی؛ علیرضا عالی شاهی؛ بهاره شعبانپور؛ مریم صالحیان؛ رضا صفری


ارزیابی وضعیت سلامت رودخانه زیارت در استان گلستان بر اساس شاخص کیفی NSFWQI

صفحه 111-122

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ علی اکبر هدایتی؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی؛ محمدجواد وثاقی