مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش ماهی قرمز (Carassius auratus) در مواجهه با غلظتهای تحت کشنده نانو اکسید روی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه گنبد کاووس

3 استاد دانشگاه گرگان

4 دانشگاه گنبد

چکیده

با گسترش نانوتکنولوژی و مهندسی مواد، نانو ذرات مختلفی با خصوصیات تازه و نو ظهور ساخته شده اما اثرات سمی این نانو ذرات جدید در بسیاری از مواد ناشناخته است. نانو ذرات اکسید فلزی در حال حاضر در مقیاس بزرگ برای استفاده صنعتی و خانگی تولید می‌گردد. در این تحقیق از ماهی گلدفیش استفاده گردید. ماهیان دارای میانگین وزنی 5/0±3 گرم و طول 5/0±7 سانتی‌متر بودند و در چهار تیمار و سه تکرار (شاهد، 5، 20 و 50 میلی‌گرم بر لیتر) از نانو اکسید روی به مدت 14 روز تحت تیمار قرار گرفته شدند. از ماهیان هر تکرار در روزهای 1، 3 ، 7 و 14 نمونه برداری انجام گردید. نتایج بررسی بافت‌ها نشان دهنده وجود موکوس، کوتاه شدن لاملاهای ثانویه ، نکروز، تخریب ساختار لاملاهای ثانویه، اتساع مویرگهای خونی، اتصال تیغه‌های ثانویه‌ی مجاور، برآمدگی اپی‌تلیوم تیغه‌ی ثانویه و هایپرپلازی بود. نتیجه کلی این پژوهش نشان داد که با افزایش میزان نانواکسید روی و مدت در معرض قرار گیری میزان آسیب‌های وارده نیز افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gill histopathological evaluation of Gold fish exposed to sublethal concentrations of ZnO nanoparticles

نویسنده [English]

  • mohsen khalili 1
چکیده [English]

Whit the extension of nanotechnology and materials engeneering, various nanoparticles are produced that have new characteristics but the toxic effects of them is still unknown in most of materials. Nowadays metal oxide nanoparticales are widely used in indusery and other fields. This study was conducted goldfish with the average weigh of 3±0.5 gr and owerag length of 7±0.5 cm nd four cares of zinc nanooxide (0, 5, 20, 50 mg/lit) was done on them repeated for three times for 14 days. The sampling on the fish of each repeat was done on days 1, 3, 7 and 14. The results of gill analysis showed mucos, loss secendary lamella, la,ellar fusion, Epithelial lifting, Hyperplasi, aneurism and degeneration of secondary lamella. The overall result of this study showed that increasing the amount of nano-zinc oxide and duration of exposure also increases the amount of damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanoparticles
  • Goldfish
  • toxicology
  • Histopathology
  • nanoparticles ZnO