دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1-103 
رفتار اطلاع‌یابی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی منطقه سنگر شهرستان رشت، استان گیلان

صفحه 15-27

محمدصادق اللهیاری؛ ابراهیم رجب زاده؛ محمد عابدی؛ مینا صادقزاده