دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-144 
میزان فنول کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جلبک قرمز (Hypnea hamulosa) خلیج فارس

صفحه 37-48

الهام گرمسیری؛ مسعود رضایی؛ امیررضا شویک لو؛ آریا باباخانی لشکان


تأثیر شدت و دوره نوری بر نرخ رشد و سنتز چربی در جلبک سبزDunaliella salina

صفحه 63-75

معصومه پورافراسیابی؛ جاوید ایمانپور نمین؛ زهره رمضانپور؛ مرجان صادقی راد