میزان فنول کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جلبک قرمز (Hypnea hamulosa) خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه گیلان

چکیده

فعالیت آنتی‌اکسیدانی جلبک قرمز (Hypnea hamulosa) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنتی‌اکسیدانی با استفاده از چهار آزمایش میزان فنول کل، قدرت کاهندگی آهن، فعالیت مهارکنندگی رادیکال DPPH و فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل سنجیده شد. استخراج عصاره از نمونه‌ها با نسبت 1 :20( حلال به جلبک) به روش غوطه‌وری بمدت 24 ساعت انجام شد. حلال‌های مورد استفاده شامل آب خالص (100%) و حلال‌های آلی ( شامل استون، متانول و اتانول) در سطوح 30%، 50%، 70% و 100% بود. نتایج نشان داد عصاره استونی 50% دارای بیشترین مقادیر فنول کل، قدرت کاهندگی آهن، فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH و فعالیت‌آنتی‌اکسیدانی کل به ترتیب با مقادیر 27/0، 06/0 میلی‌گرم تانیک اسید بر گرم پودر جلبکی ، 98/69% و 07/0 میلی‌گرم اسید اسکوربیک بر گرم پودر جلبکی خشک شده بود. بهترین حلال جهت تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی این جلبک، استون و بهترین نسبت 50% بود. بر اساس نتایج این تحقیق جلبک قرمز می‌تواند گونه مناسبی برای استخراج ترکیبات فنولی به شمار آید و تفاوت‌های موجود در میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی با نسبت های حلالی مختلف ممکن است در ارتباط با درجه قطبیت حلال‌ها و خواص بیوشیمیایی این جلبک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of Persian Gulf Red Algae, (Hypnea hamulosa)

نویسنده [English]

  • elham garmsiri 1
چکیده [English]

In this study antioxidant activity of the red algae (Hypnea hamulosa) was investigated in the Invitro condition. The measurement included total phenolic content, ferric reducing power, DPPH radical scavenging activity and total antioxidant activity. Seaweed samples with the ratio of 1:20 (algae: solvent) were extracted using conventional solvent extraction method for 24 hours. The applied solvents were pure water (100%) and organic solvents ‘i.e’ ethanol, methanol and acetone with the ratios of 30%, 50%, 70% and 100%. The results indicated that acetone extracts (50%) had the highest values in the total phenol contents, ferric reducing antioxidant power, DPPH radical scavenging activity and total antioxidant activity with the values of 0.27, 0.06 mg tannic acid / g algal powder, 69.98% and 0.07 mg ascorbic acid/ g of dry algal, respectively. Acetone 50% was the best solvents and ratio to determine antioxidant activity of this alga. From the results it can be concluded that the Persian Gulf red algae seems to be an appropriate species for phenolic extraction. However differences found in the antioxidant activity between solvent ratios may be related to the solvents polarity and biochemical properties of the algae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : phenolic compounds"
  • antioxidant activity"
  • reducing power activity"
  • Hypnea hamulosa