بررسی اثرات هورمون 17- بتا استرادیول روی رشد، شاخص‌های تغذیه‌ای و تغییر جنسیت در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus gibelio)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus gibelio) از خانواده کپور ماهیان بوده و به لحاظ شرایط زیستی و تغذیه¬ای شبیه کپور معمولی (Cyprinus carpio) است. ویتلوژنین یک گلیکولیپوفسفوپروتئین بزرگ می¬باشد که به طور مشخصی در کبد حیوانات، تحت کنترل 17- بتا استرادیول (E2) سنتز، چربی¬دار، فسفره و گلیکوزه می¬شود. E2 به همراه تستوسترون و پروژسترون، مرحله پایانی رسیدگی جنسی و تخمک¬گذاری را تنظیم می¬کند. در این تحقیق بچه ماهیان کاراس طلایی توسط جیره حاوی E2 با دوزهای 10، 25 و 50 میلی¬گرم در کیلوگرم جیره به مدت 6 ماه تغذیه شدند. با افزایش دوز E2 در تیمارهای مختلف، ماهیان با کمبود رشد و افزایش ضریب تبدیل غذایی مواجه شدند. همچنین در تیمار 25 و 50 میلی¬گرم در کیلوگرم جمعیت تماما ماده برای ماهیان حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary 17-β estradiol on growth, nutrition indicator and sex reversal in gold fish (Carassius auratus gibelio)

نویسنده [English]

  • Reza Tarkhani
چکیده [English]

gold fish (Carassius auratus gibelio) is from the family of cyprinidae wich like common carp (cyprinus carpio). While there are many examples of the use of estrogens to skew sex ratios in fish few address teleost species and none have been published for the gold fish, Carassius auratus gibelio. vitellogenin is a big glicolipophosphoprotein that synthesis from liver under 17-b estradiol hormone.fingerlings of gold fish feeding by 17b estradiol to 6 mounths in 3 dose (10 25 50) mg per kg plus control treat. estradiol resolve in etanol then spray on food. in 25 and 50 mg per kg E2 all female fish product. with high in dose of E2 metabolism and growth of fish reduce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vitellogenin
  • sex reaversal
  • 17-b estradiol