دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-117 
ارزیابی عملکرد واکسن Yersinia ruckeri در بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 37-48

10.22069/japu.2022.20190.1652

محمد مازندرانی؛ سید حسین حسینی فر؛ زینب رضاقلی تبار؛ محمد سوداگر؛ رقیه صفری


تاثیر تغییرات فصلی بر خواص ضد میکروبی اسفنجNiphates furcata جزیره کیش (مطالعه موردی)

صفحه 87-100

10.22069/japu.2022.20107.1646

اسماعیل زارع مهراّبادی؛ محمدرضا رحمانی؛ کامران رضایی توابع؛ ملیکا ناظمی


بررسی اثر خوراکی جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا بر سیستم ایمنی میگوی سفید غربی درمواجهه با ویروس لکه سفید

صفحه 101-117

10.22069/japu.2022.20033.1637

حسین هوشمند؛ مینا آهنگرزاده؛ سید رضا سید مرتضایی؛ مهرداد محمدی دوست؛ شاپور کاکولکی؛ لفته محسنی نژاد