نویسنده = افشین عادلی
تعداد مقالات: 6
عوامل موثر بر خرید فرآورده‌های بسته‌بندی‌شده دریایی در بین جوانان گرگانی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 71-80

10.22069/japu.2021.18488.1556

افشین عادلی؛ معصومه حسنی نژاد؛ مهدی سعادت‌فر


توسعه و مدیریت ماهیگیری اجاره ای

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 37-52

افشین عادلی؛ ارغوان معماری