دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-95 
مقایسه بازدهی و روند نیتریفیکاسیون در سیستم آکواپونیک با بکارگیری دو نوع بستر کشت گیاهی

صفحه 27-43

10.22069/japu.2021.18875.1578

کاوه تقی پور؛ وحید یاوری؛ پریتا کوچنین؛ سید محمد موسوی؛ محمد ذاکری؛ حسین پاشا زانوسی


تاثیر سطوح مختلف پکتین حاصل از تفاله سیب درختی (Malus pumila) بر شاخص‌های خون‌شناسی و بیوشیمیایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 59-70

10.22069/japu.2021.18494.1557

سید حسین حسینی فر؛ مهدی سلطانی؛ قاسم رشیدیان؛ حامد غفاری فارسانی؛ محمد امین جحازی؛ هین ون دوآن؛ ایهاب الهارون؛ مارینا پائولوچی


میزان مصرف سرانه آبزیان و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان غربی

صفحه 81-95

10.22069/japu.2021.18864.1577

شهرام دادگر؛ سیدداوود حاجی میر رحیمی؛ محمود حافظیه؛ مهرداد تیموری؛ علی نکوئی فرد؛ مسعود صیدگر؛ منصور شریفیان