کلیدواژه‌ها = ماهی کپور
بررسی بیولوژی تولید مثل ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio Linnaeus1758) درمحدوده آبهای ساحلی استان گلستان

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 23-36

10.22069/japu.2023.20941.1737

محمد لاریجانی؛ ضیاء کردجزی؛ رحمان پاتیمار؛ غلامعلی بندانی؛ زینب انصاری؛ حجت الله جعفریان


بررسی هیپوکسی حاد و مزمن بر سیستم ایمنی و آنتی اکسیدانی ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-61

10.22069/japu.2022.20047.1641

مسعود صابری؛ حسین آدینه؛ محمد هرسیج؛ حجت الله جعفریان؛ رحمان پاتیمار


بررسی اثرات غلظت‌های تحت کشنده نانولوله‌های کربنی چند جداره بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 53-59

10.22069/japu.2019.14073.1411

خبات آذری؛ جواد الله بیگی چم جنگلی؛ اباذر قاسمی؛ سید حسین حسینی فر؛ علی شعبانی؛ حامد پاک نژاد