نویسنده = عبدالعظیم فاضل
تعیین وضعیت تروفی مخزن پشت سد بوستان استان گلستان با تکیه بر شاخص تروفی TSI

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 135-146

10.22069/japu.2022.20846.1730

طاهر پورصوفی؛ فاطمه Abbasi؛ حسین پیری؛ عبدالعظیم فاضل؛ بهروز منصوری


ارزیابی اثرات محیطی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) در قفس‌های جنوب دریای خزر

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-66

10.22069/japu.2022.20018.1636

علینقی مقصودلو؛ سیدعباس حسینی؛ رسول قربانی؛ عبدالعظیم فاضل؛ سعید اسماعیل پور پوده