کلیدواژه‌ها = قزل آلای رنگین کمان
اثر مواد پرکننده مختلف بر برخی شاخص‌های فیزیکوشیمیایی و حسی کنسرو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 45-62

10.22069/japu.2021.18134.1543

سید پژمان حسینی شکرابی؛ کوروش کریمیان؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ فاطمه نوغانی


بررسی نتایج حاصل از تلاقی مولدین قزل آلای طلایی و معمولی در مرکز تحقیقات یاسوج

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 77-82

10.22069/japu.2017.12460.1334

سید عبدالحمید حسینی؛ حبیب اله گندمکار؛ رقیه محمودی؛ اسماعیل کاظمی؛ علیرضا قائدی؛ ابوالحسن راستیان نسب