بررسی نتایج حاصل از تلاقی مولدین قزل آلای طلایی و معمولی در مرکز تحقیقات یاسوج

نویسندگان

مرکز تحقیقات ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج

چکیده

ماهیان قزل آلای طلایی که امروزه در اکثر مراکز پرورش ماهی وجود دارند، بدلیل عدم وجود لاین های مجزا و همچنین تلاقی های بسیاری که بین این ماهیان و ماهیان قزل آلای معمولی رخ داده است دچار ناخالص هایی شده اند. با توجه به بازار پسندی این ماهیان و نیز اهمیت آنها در تولید جمعیت تمام ماده و تمام نر در مراکز تحقیقاتی و یا در مقیاس تجاری، تولید جمعیت خالصی از ماهیان طلایی اهمیت بسزایی دارد. در صورت داشتن جمعیت خالص از این ماهیان انتظار می رود بخش عمده ای از مزارع پرورشی در سطح استان و حتی کشور اختصاص داده شود و در صورت استفاده از آنها در پروژه های کاربردی نتایج بدست آمده قابل استناد و صحیح خواهد بود . بنابراین در این مطالعه مولدین طلایی و معمولی با هم تلاقی داده شده و نتاج آنها در نسل اول از نظر درصد چشم زدگی، تخم گشایی، شنای فعال و همچنین درصد تعداد بچه ماهیان طلایی و معمولی تا وزن 10 گرم مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The suevey of results of cross breeding in rainbow trout and golden trout

نویسنده [English]

  • roghaye mahmodi
چکیده [English]

The golden trout have undergone genetic alterations in the must fish farm for lack of separate breeding and Non-normative fertilization between them and rainbow trout (oncorhynchus mykiss). Thus, the preparation of pure strain is very useful and effective in research centers and commercial scale ,according to the marketability of golden trout and their importance in all-female and all-male fish production . Then we can expect to distribute in fish farm across the province and the country and it s reliable Results of the project applications . Therefore in this study , golen trout and rainbow trout broodstocks were fertilized and were evaluated the eyed percentage, hatch rate, fry and survival percentage to weight of 10g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • golden trout
  • rainbow trout
  • pure line
px; "> <1. Cocan, D., Mireşan, V., Paşca, A., Răducu, A., Constantinescu, R. 2013. Body
features and growth dynamics of two rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
varieties, Irideus vs. Palomino. AACL Bioflux, Volume 6, Issue. 2. 137-144.
2. Esmaily, A.H., Kalbassi, M.R., and Poosti, I. 2006. Induction of meiotic
gynognesis in rain bow trout (Oncorhynchus mykiss) with emphasis on time
determination of second polar body extrusion. J. Agric. Sci. Natur. Resour.,
Vol. 13(4).
3. Okumus, I., Dejirmenci, A., Basçınar, N., Salih Çelikkale, M. 2001.
Comparative Performance, Approximate Biochemical Composition and
Consumer Preference of Albino and Normally Pigmented Varieties of Rainbow
Trout (Oncorhynchus mykiss). 3Turkish Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences. 1: 23-28.
4. Springate, J.R.C., Bromage, N.R., Elliot, J.A.K., Hudson, D.L. 1984. The
timing of ovulation and stripping and their effects on the rates of fertilization
and survival to eyeing, hatch and swim-up in the rainbow trout (Salmo
gairdneri R.). Aquaculture 43: 313-322.
5. Xu, W., Tong, G.X., Geng, L.W., and Giang, H.F. 2015. Body color
development and genetic analysis of hybrid transparent crucian carp (Carassius
auratus). Genetics and Molecular Research. 14(2): 4399-4407 (2015).