نویسنده = �������������� ������ ������ ��������
بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت خرچنگ (Pretzmann, 1971) Austruca iranica در سواحل شمالی جزیره قشم

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 13-28

10.22069/japu.2022.19519.1609

زینب حاجیانی؛ رسول قربانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ پرویز زارع؛ مجتبی نادری


بررسی برخی از فاکتورهای رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)تغذیه شده با منابع مختلف آهن و روی (نانو ذره)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 109-121

10.22069/japu.2020.16607.1497

حسن صحرایی؛ امین اسدی امیرآبادی؛ مجید رضایی؛ مجتبی پولادی؛ سید علی اکبر هدایتی


تعیین سمیت کشنده (LC5096h) نانوذرات نقره روی دافنی ماگنای بالغ، Daphnia magna

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 47-56

10.22069/japu.2017.11187.1301

مریم اعتمادزاده؛ رسول قربانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمد هرسیج؛ حدیثه کشیری


تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) کلریدجیوه (Hgcl2)، کلریدسرب (pbcl2) و کلریدروی (Zncl2) روی بازماندگی بچه ماهیان قرمز (Carassius auratus)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 111-120

عبدالرضا جهانبخشی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ شیدا احمدوند