نویسنده = �������������� ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 4
تاثیر غلظت‌های تحت کشنده نیترات نقره (AgNO3) بر شاخص‌های بیوشیمیایی و بیان ژن سیتوکروم P450 در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-13

10.22069/japu.2022.19105.1586

بهنام طبری؛ حامد پاک نژاد؛ سید علی اکبر هدایتی؛ علی شعبانی؛ خیراله خسروی


بررسی برخی از فاکتورهای رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)تغذیه شده با منابع مختلف آهن و روی (نانو ذره)

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 109-121

10.22069/japu.2020.16607.1497

حسن صحرایی؛ امین اسدی امیرآبادی؛ مجید رضایی؛ مجتبی پولادی؛ سید علی اکبر هدایتی


تعیین سمیت کشنده (LC5096h) نانوذرات نقره روی دافنی ماگنای بالغ، Daphnia magna

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 47-56

10.22069/japu.2017.11187.1301

مریم اعتمادزاده؛ رسول قربانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمد هرسیج؛ حدیثه کشیری


تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) کلریدجیوه (Hgcl2)، کلریدسرب (pbcl2) و کلریدروی (Zncl2) روی بازماندگی بچه ماهیان قرمز (Carassius auratus)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 111-120

عبدالرضا جهانبخشی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ شیدا احمدوند