کلیدواژه‌ها = ماهی قزل آلای رنگین کمان
تأثیر موقعیت استخر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss بر خصوصیات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و آنتی اکسیداتیو سرم ماهی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-62

10.22069/japu.2018.4267.1403

حمیدرضا قیصری؛ نرگس اسکندری روزبهانی؛ عاطفه نصری؛ سعید نظیفی؛ جواد رجبی اصلانی