نویسنده = حسین آدینه
الگوی رشدآلومتری دو گونه میگوی P. adspersus و P. elegans در خلیج گرگان - جنوب‌شرق دریای خزر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 99-110

10.22069/japu.2022.20079.1644

آلتی وجان؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ محمد قلی‌زاده؛ حسین آدینه؛ سید مصطفی عقیلی نژاد


بررسی هیپوکسی حاد و مزمن بر سیستم ایمنی و آنتی اکسیدانی ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-61

10.22069/japu.2022.20047.1641

مسعود صابری؛ حسین آدینه؛ محمد هرسیج؛ حجت الله جعفریان؛ رحمان پاتیمار