کشت سلولی اولیه از بافت آبشش و کلیه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس گروه میکروب شناسی پزشکی

چکیده

رده های سلولی ابزار مهم زیستی برای انجام تحقیقات در زمینه فیزیولوژی، ویروس شناسی، داروشناسی، سم شناسی و سرطان است که می‌تواند به عنوان یک مدل جایگزین زیست شناختی حیوان زنده مورد استفاده قرار بگیرد. تولید کشت های سلولی از ماهیان اندمیک و در معرض خطر انقراض مانند ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius, Kessler, 1877) و ایجاد مدل‌های in vitro از آن، می‌تواند کمک شایانی به مطالعه ابعاد مختلف زیست شناختی آزاد ماهیان بنماید. تعداد 30 عدد ماهی آزاد دریای خزر تهیه شد وکشت سلول اولیه ازبافت کلیه و آبشش از طریق روش کشت ریز بافت صورت گرفته است. بافت‌های مورد نظر در محیط Leibovitz -15 همراه با سرم جنین گاو 20%، 10% و 5% در دمای 15، 18 و 21 درجه سانتی‌گراد کاشته و نگهداری شدند. نتایج نشان داد سلول‌های اولیه تولید شده از ماهی آزاد دریای خزر، دیر رشد هستند و زمان مهاجرت سلول از بافت طولانی است، اما این سلول-ها قابلیت پاساژ‌پذیری نسبتا خوبی دارند و در محیط کشت L-15 با سرم جنین گاوی 10% به خوبی تا پاساژ 5 رشد می‌کنند. در هر دو کشت جمعیت ناهمگن متشکل از سلول‌های فیبروبلاستی- شکل و اپیتلیالی شکل دیده شدند. بررسی روند رشد سلول‌ها در دمای مختلف نشان داد، دمای بهینه رشد برای کشت سلول‌های این گونه 18 درجه سانتی‌گراد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Primary cell culture from gill and kidney of Caspian Sea salmon (Salmo caspius, Kessler, 1877)

نویسندگان [English]

  • ZOHREH GHODSI 1
  • mohammadreza kalbassi 1
  • Ashraf Mohebati mobarez 2
1 Fisheries, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
2 Dept of Bacteriology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat
چکیده [English]

Cell lines provide an important biological tool for carrying out investigations into physiology, virology, pharmacology, toxicology, cancer which can be used as a biological substitute for living animals. Cell phenomena are studied in controlled conditions in cell culture. Establishment of cell cultures from endemic fish and endangered Such as the Caspian Sea salmon (Salmo caspius, Kessler, 1877). Production in vitro models of it can be of assistance to biological studies, immunology, toxicology, physiology. The purpose of this study is to produce primary cell cultures from the kidney and gill of Caspian salmon in order to create cell lines from these tissues in the next stages. In this study, 30 Caspian Sea salmon (Salmo caspius, Kessler, 1877) prepared and primary cell was produced from kidney and gill tissues through the explant culture method. Kidney and gill tissue pieces were cultured in 6-well plates with L-15 culture medium and 5%, 10% and 20% fetal bovine serum (FBS) at 15, 18° and 21C. The results showed that primary cells produced from Caspian Sea salmon are slow to grow and take a long time for cell migration from the tissue and doubling time. But they have a relatively good subculture and grow well up to passage 5 in L-15 culture medium with 10% fetal bovine serum. The morphological study of the produced cells showed that they are a mixture of fibroblast-like and epithelial-like cells. Investigating the process of cell growth at different temperatures showed that the optimal growth temperature for the cultivation of cells of this species is 18 C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • primary cell culture
  • kidney
  • gill
  • Caspian Sea salmon