تأثیر نوع و نسبت حلال بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره جلبک سبز خلیج فارس (Chaetomorpha sp) در روش استخراج غوطه‌وری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of organic solvents with different ratios on antioxidant activity of Persian Gulf green algae (Cheatomorpha sp) using conventional solvent extraction