اثر دماهای مختلف سرخ کردن مقدماتی در روغن کانولا بر کیفیت و مقدار جذب روغن در قسمت‏های مختلف ناگت ماهی کپور نقره‏ای (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of different pre-frying temperatures on physical characteristics, amount of moisture and oil absorption in different parts of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fish nuggets