اثر آنتی‌باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی عصاره سیر (Allium sativum) بر مدت ماندگاری قزل‌آلای رنگین‌کمان در شرایط نگه‌‌داری سرد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of antibacterial and antioxidant garlic (Allium sativum) extract on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) shelf life during chilled storage (2±1°C)