تاثیر استفاده از زئولیت (Clinoptilolite) و اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در زمان حمل و نقل ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر روی بازماندگی و فاکتورهای کیفی آب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of zeolite (Clinoptilolite) and clove oil (Eugenia caryophyllata) on survival and water quality factors in term of transportation on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)