افزایش زمان ماندگاری ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventiris) منجمد با استفاده از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Increase of shelf-life of frozen Kilka (Clupeonella cultriventiris) using natural antioxidants