نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
تاثیر روش غذادهی اتوماتیک و دستی بر شاخص های رشد و بازماندگی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-49

10.22069/japu.2021.19161.1589

مهرداد محمدی دوست؛ امین طبیبی؛ لفته محسنی نژاد؛ آرش جاهدی؛ فاطمه حکمت پور