نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
احیای تالاب شادگان ، فرصت آبزی پروری و مهار ریزگردها با زهاب صنعت نیشکر خوزستان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 29-40

10.22069/japu.2019.15109.1442

مریم محمدی روزبهانی؛ نسرین چوبکار؛ محیا رضایی منش؛ شاپور کاکولکی