نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
توسعه آبزی‌پروری پایدار با استفاده از فن‌آوری توده‌سازی زیستی

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 45-72

10.22069/japu.2017.11710.1315

محمدحسین خانجانی؛ مرتضی علیزاده؛ احمد رفیعی پور