1. پاسخ لاروهای دارای کیسه زرده ماهی قرمز نسبت به پی اچ اسیدی و آلومینیوم: تبادل یون سدیم، تکامل و فعالیت (Carassius auratus gibelio)

صفحه 1-13

وحید تقی زاده


2. اثر آنتی‌باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی عصاره سیر (Allium sativum) بر مدت ماندگاری قزل‌آلای رنگین‌کمان در شرایط نگه‌‌داری سرد

صفحه 2-15


3. بررسی تأثیر آهک‌پاشی صبحگاهی روی عملکرد رشد کپورماهیان پرورشی

صفحه 33-41


4. اثر دماهای مختلف سرخ کردن مقدماتی در روغن کانولا بر کیفیت و مقدار جذب روغن در قسمت‏های مختلف ناگت ماهی کپور نقره‏ای (Hypophthalmichthys molitrix)

صفحه 43-59


5. بررسی تغییرپذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی آمورچه (Pseudorasbora parva) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 61-71


6. بررسی تجویز خوراکی عصاره بومادران بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 73-87


7. تأثیر جایگزینی جزیی پودر ماهی با پودر سویا در جیره‌ خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus)

صفحه 89-111


8. بررسی رژیم غذایی گربه ماهی بزرگ گونه Arius thalassinus در شرق جزیره قشم (خلیج فارس)

صفحه 113-128


9. مطالعه کارایی جیره غذایی مکمل‌سازی شده با عصاره مخمر Saccharomyces cerevisiae در افزایش رشد، بقاء و مقاومت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در برابر عوامل استرس‌زا

صفحه 129-141


10. مدت زمان قطع غذادهی قبل از صید بر خصوصیّات کیفی گوشت ماهی قزل‌آلا رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)هنگام نگه‌داری در یخچال (oC4)

صفحه 143-158


11. تأثیر نوع و نسبت حلال بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره جلبک سبز خلیج فارس (Chaetomorpha sp) در روش استخراج غوطه‌وری

صفحه 159-170