1. بررسی اثرات گرلین برفاکتور فیزیولوژیکی بچه ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 1-10

حامد کلنگی میاندره


2. بررسی اثر شکل محصول و دانه ‏بندی آرد سوخاری بر خواص کیفی و حسی فینگر و ناگت ماهی کپور نقره ‏ای (Hypophthalmichthys molitrix)

صفحه 11-26

انیسه جمشیدی؛ سید مهدی اجاق؛ بهاره شعبان پور؛ سعید کاظمی نیا


3. بررسی اثرات هورمون 17- بتا استرادیول روی رشد، شاخص‌های تغذیه‌ای و تغییر جنسیت در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus gibelio)

صفحه 27-35

رضا ترخانی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده


4. میزان فنول کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جلبک قرمز (Hypnea hamulosa) خلیج فارس

صفحه 37-48

الهام گرمسیری؛ مسعود رضایی؛ امیررضا شویک لو؛ آریا باباخانی لشکان


5. بررسی برخی اثرات آنتی‌اکسیدانی روغن هسته‌ی انار(Punica granatum L.) بر روند اکسیداسیونی روغن ماهی حاصل از کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia)

صفحه 49-62

مریم رئوفی راد؛ مسعود رضائی؛ امیررضا شویکلو


6. تأثیر شدت و دوره نوری بر نرخ رشد و سنتز چربی در جلبک سبزDunaliella salina

صفحه 63-75

معصومه پورافراسیابی؛ جاوید ایمانپور نمین؛ زهره رمضانپور؛ مرجان صادقی راد


7. 4، 2- دی‌کلروفنوکسی‌استیک اسید (2,4-D) بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و آسیب‌شناسی بافتی در آبشش و کبد ماهی مولی (Poecilia sphenops)

صفحه 77-98

مهدی بنایی؛ احسان کیهانی؛ کمال احمدی


8. بررسی اثرات سیستم پرورش آکواپونیک بر افزایش رشد و بقای میگوی جوان آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) و لارو ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 99-110


9. تأثیر مانان‌اولیگوساکارید جیره غذایی به‌عنوان پربیوتیک بر عملکرد رشد بچه ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 111-122


10. بررسی ساختار ژنتیکی صدف مرواریدساز محار (Pinctada radiata) در جزیره هندورابی

صفحه 123-136


11. تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از سم دیازینون بر بافت‌ کلیه، روده و آبشش ماهی گلدفیش (Carasius auratus)

صفحه 137-144

سجاد فتاحی؛ فاطمه خانی؛ باقر مجازی امیری