آمار مقالات ارسالی

تعداد مقاله

 493

تعداد پذیرش

 235

تعداد عدم پذیرش

 135

مقالات منتشر شده

تعداد دوره‌ها

 8

تعداد شماره‌ها

 31

تعداد مقالات

 248

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

 218732

آمار میانگین زمان داوری

متوسط زمان داوری

 11 روز

به استحضار می رساند درخواست نشریه بهره برداری و پرورش آبزیان با صاحب امتیازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در جلسه کمیسیون مورخ 92/12/7 مطرح و با اعطای اعتبار علمی- ترویجی از شماره پاییز 92 موافقت گردید.

نشریه بهره بردای و پرورش آبزیان در خصوص اخلاق نشر از بیانیه کمیته اخلاق نشر پیروی می کند.

ترتیب انتشار: فصلنامه  علمی-ترویجی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

 نوع داوری: دو سو کور (داوری بسته)

دسترسی به مقالات : دسترسی باز 

رتبه نشریه: گروه C

  ((به اطلاع می­رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، از این تاریخ نشریه از نرم ­افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید)).

 

 لطفا راهنمای نویسندگان را پیش از ارسال مقاله مطالعه نمایید. 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-103 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی
شاپا چاپی
‪۲۳۴۵-۴۲۷X
شاپا الکترونیکی
‪۲۳۴۵-۴۲۸۸

بانک ها و نمایه نامه ها