بررسی رژیم غذایی گربه ماهی بزرگ گونه Arius thalassinus در شرق جزیره قشم (خلیج فارس)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Investigation of feeding of Arius thalassinus in the east of Qeshm Island (the Persian Gulf)