سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

علاقه مندان به اشتراک مجله ضروری است با دفتر مجله تماس حاصل نموده و نسبت به واریز مبلغ و ارسال فیش مربوطه اقدام تا ارسال مجله برای آنان صورت پذیرد