معرفی ماهی کوبیا (Rachycentron canadum) به عنوان گونه بومی مستعد پرورش به منظور افزایش تنوع گونه های آبزیان پرورشی در کشور

نوع مقاله : مقاله کامل علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

خلیج‌فارس از تنوع زیستی بالایی برخوردار است، به‌طوری‌که زیستگاه ۴۰۰ تا ۴۵۰ نوع از آبزیان به شمار می‌آید و همین موضوع باعث شده است که خلیج‌فارس ازنظر تنوع زیستی در ردیف مناطق کم‌نظیر معرفی گردد. تنوع گونه‌ای در آبزی‌پروری بر مبنای معرفی گونه‌های بومی و غیربومی جایگاه ویژه‌ای در چرخه آبزی‌پروری دارد. تنوع گونه‌ای در آبزی‌پروری را می‌توان به تلاش در راستای استفاده حداکثری از مزایای گونه‌ای مانند مقاومت در برابر بیماری، رشد سریع، تولید اقتصادی و غیره را در چارچوب شرایط اکولوژیکی ایجادشده در مزارع آبزی‌پروری تلقی نمود. در بین ماهیان دریایی بیشترین گونه پرورشی متعلق به ماهیان فلات قاره‌ای است که 85 گونه (38/65٪) را شامل می‌گردد که پس‌ازآن به ترتیب ماهیان پلاژیک (17 گونه)، فلاندر ها (13 گونه)، ماهیان کف زی (5 گونه)، تن ماهیان (4 گونه)، کاد و ماهیان چرب (3 گونه) و ماهیان دریایی شناسایی نشده (3 گونه) در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند. در ایران نیز در سال‌های اخیر توجه به‌گونه‌ای آبزیان آب‌شور بیشتر شده است و محور توسعه آبزی‌پروری در محیط‌های دریایی موردتوجه قرارگرفته است. ماهی سوکلا (Rachycentron canadum) یک ماهی سریع الرشد و ساکن مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است و این ماهی به‌عنوان یکی از گونه‌های بومی خلیج‌فارس و دریای عمان دارای ارزش بالایی از اسید چرب امگا ۳ است. در حال حاضر، تعداد زیادی از ماهیان خلیج‌فارس مورد بهره‌برداری اقتصادی قرار دارند و بیشینه برداشت ماهیان، از اهداف مدیریت شیلاتی است که دستیابی به آن، نیازمند آگاهی از ذخایر این ماهیان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing cobia ( Rachycentron canadum) as a native candidate for aquaculture to increase diversity of cultivated species in iran

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ahmadnia motlagh 1
  • Erfan Parsa 1
  • Ali Baghalian 2
1 1Assistant Prof., Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environmental, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 B.Sc. Student, Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environmental, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Persian Gulf hosts great biodiversity. With 400-450 species of fish, the Persian Gulf is a unique area in terms of biodiversity. Different systems of aquaculture based on the introduction of native or non-native species have a special place in aquaculture. Species diversity in aquaculture is an attempt to maximize the benefits of species diversity such as resistance to disease, rapid growth, economic production, etc. within the framework of the ecological conditions created in aquaculture. Among species of fish in the Persian Gulf, most species belong to coastal fish, which include 85 species (65.38%), followed by pelagic fish (17 species), flounders (13 species), demersal fish (5 Species), tuna (4 species), cod and fatty fish (3 species), and unidentified marine fish (3 species). In recent years, increasing attention has been paid to marine species in Iran, accompanied by a focus on the development of aquaculture in marine environments. The cobia (Rachycentron canadum) is a fast-growing species native to tropical and semi-tropical regions. This native species of the Persian Gulf and the Gulf of Oman is a rich source of Omega-3. Currently, a large number of fish species are being harvested in the Persian Gulf. Calculation of maximum sustainable harvest quotas for each species is one of the goals of fisheries management, requiring information on fish stock

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cobia
  • Breeding
  • species diversity
  • Commercial breeding
1.Chen, S.C., Kou, R.J., Wu, C.T., Wang, P.C., and Su, F.Z. 2001. Mass mortality associated with a Sphaerospora-like myxosporidean infestation in juvenile cobia, Rachycentron canadum (L.), marine cage cultured in Taiwan. J. Fish Dis. 24: 189-195.
2.Chou, R.L., Her, B.Y., Su, M.S., Hwang, G., Wu, Y.H., and Chen, H.Y. 2004. Substituting fish meal with soybean meal in diets of juvenile cobia Rachycentron canadum. Aquaculture, 229: 325-333.
3.Craig, S.R., Schwarz, M.H., and McLean, E. 2006. Juvenile cobia (Rachycentron canadum) can utilize a wide range of protein and lipid levels without impacts on production characteristics. Aquaculture, 261: 384-391.
4.Denson, M.R., Stuart, K.R., Smith, T.I.J., Weirich, C.R., and Segars, A. 2003. Effects of salinity on growth, survival, and selected hematological parameters of juvenile cobia Rachycentron canadum. J. World Aquacul. Soc. 34: 496-504.
5.Farrell, A.P. 2011. Encyclopedia offish physiology. Encyclopedia of Fish Physiology. https://doi.org/10.1016/ C2009- 0-01717-6.
6.Faulk, C.K., and Holt, G.J. 2003. Lipid nutrition and feeding of cobia Rachycentron canadum larvae. J. World Aquacul. Soc. 34: 368-378.
7.Faulk, C.K., Benninghoff, A.D., andHolt, G.J. 2007. Ontogeny of the gastrointestinal tract and selected digestive enzymes in cobia Rachycentron canadum. J. Fish Biol. 70: 1-17.
8.Faulk, C.K., and Holt, G.J. 2003.Lipid Nutrition and Feeding of Cobia Rachycentron canadurn Larvae. Journal of the World Aquaculture Society, 34(3), 368-378. https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2003.tb00074.x.
9.Franks, J.S., Ogle, J.T., Lotz J.M., Nicholson, L.C., Barnes, D.N., and Larson, K.M. 2001. Spontaneous spawning of cobia, Rachycentron canadum, induced by human chorionic gonadotropin (HCG), with comments on fertilization, hatching, and larval development. Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute, 52: 598-609.
10.Kaiser, J.B., and Holt, G.J. 2004. Cobia: a new species for aquaculture in the US. World Aquaculture, 35: 12-14.
11.Liao, I.C. 2003. Candidate species for open ocean aquaculture: the successful case of cobia Rachycentron canadum in Taiwan. In: C.J. Bridger & B.A. Costa-Pierce (eds.), pp. 205-213, Open Ocean Aquaculture: From Research to Commercial Reality. World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, USA.
12.Liao, I.C., Huang, T.S., Tsai,W.S., Hsueh, C.M., Chang, S.L., and Leano, E.M. 2004. Cobia culture in Taiwan: current status and problems. Aquaculture, 237: 155-165.
13.Liao, I.C., and Leaño, E.M. (eds.). 2007. Cobia Aquaculture: Research, Developments and Commercial Production. Asian Fisheries Society, Manila, Philippines, Fisheries Society of Taiwan, Keelung, Taiwan and World Aquaculture Society, Baton Rouge, USA. 178p.
14.Liu, P.C., Lin, J.Y., Hsiao, P.T., and Lee, K.K. 2004. Isolation and characterization of pathogenic Vibrio alginolyticus from diseased cobia Rachycentron canadum. J. Basic Microbiol. 44: 23-28.
15.Liu, P.C., Lin, J.Y., and Lee, K.K.2003. Virulence of Photobacterium damselae subsp. piscicida in cultured cobia Rachycentron canadum. J. Basic Microbiol. 43: 499-507.
16.Resley, M.J., Webb Jr., K.A., andHolt, G.J. 2006. Growth and survivalof juvenile cobia, Rachycentron canadum, at different salinities in a recirculating aquaculture system. Aquaculture. 253: 398-407. https://doi.org/ 10.1016/j.aquaculture.2005.08.023.
17.Su, M.S., and Liao, I.C. 2001.Present status and prospects of marine cage aquaculture in Taiwan. In: I.C. Liao, & J. Baker (eds.), pp. 193-201, Aquaculture and Fisheries Resource Management. TFRI Conference Proceedings, Vol. 4. Taiwan Fisheries Research Institute, Keelung, Taiwan.
18.Su, M.S., Chien, Y.H., and Liao, I.C. 2000. Potential of marine cage aquaculture in Taiwan: cobia culture. In: I.C. Liao & C.K. Lin (eds.), pp. 97-106, Cage Aquaculture in Asia. Asian Fisheries Society, Manila, Philippines & World Aquaculture Society - Southeast Asian Chapter, Bangkok, Thailand.
19.Sun, L., Chen, H., Huang, L., Wang, Z., and Yan, Y. 2006. Growth and energy budget of juvenile cobia (Rachycentron canadum) relative to ration. Aquaculture, 257: 214-220.
20.Tridge. 2019. www.tridge.com/ intelligences/ cobia/production, May 22 2019.
21.Wang, J.T., Liu, Y.J., Tian, L.X., Mai, K.S., Du, Z.Y., Wang, Y., and Yang, H.J. 2005. Effect of dietary lipid level on growth performance, lipid deposition, hepatic lipogenesis in juvenile cobia (Rachycentron canadum). Aquaculture, 249: 439-447.
22.Webb, K.A., Hitzfelder, G.M., Faulk, C.K., and Holt, G.J. 2007. Growth of juvenile cobia, Rachycentron canadum, at three different densities in a recirculating aquaculture system. Aquaculture, 264:223-227.
23.Zhou, Q.C., Tan, B.P., Mai, K.S., and Liu, Y.J. 2004. Apparent digestibility of selected feed ingredients for juvenile cobia Rachycentron canadum. Aquaculture, 241: 441-451.
24.Zhou, Q.C., Wu, Z.H., Tan, B.P., Chi, S.Y., and Yang, Q.H. 2006. Optimal dietary methionine requirement for juvenile cobia (Rachycentron canadum). Aquaculture. 258: 551-557.